Oblikovali smo promocijski plakat, letak ter facebook naslovno fotografijo.