Oblikovali smo letak, namenjen za soočenje kandidatov za župana Občine Kozje.
Letak je šel po vseh gospodinjstvih v Občini ter bil objavljen v časopisu OKO za namene promocije.